﹢Phim tải chậm, mong mọi người kiên nhẫn !
﹢Chọn server khác khi phim lỗi.

Hợp đồng nô lệ tình dục

Vì muốn có tiền nên Mikuni Maisaki đã ký vào hợp đồng nô lệ tình dục của một người đàn ông giàu có, theo như hợp đồng em sẽ được một khoản tiền rất lớn nhưng đổi lại em phải chấp nhận mọi yêu cầu về tình dục của người đàn ông đó trong vào một năm chỉ cần không ảnh hưởng đến cơ thể thì hắn muốn gì em cũng phải làm theo.