Loạn luân và vấn đề huyết thống

Loạn luân là gì ??? Loạn luân hoặc phi luân là biệt ngữ mô tả mọi hoạt động tình dục giữa những người trong cùng gia đình hoặc những người có liên hệ huyết thống gần gũi. Loạn luân thường bao gồm các hoạt động tình dục giữa những người có quan hệ họ hàng gần (chung dòng máu), và thỉnh thoảng giữa những người có quan hệ luật pháp, con riêng, con nuôi hoặc có liên quan đến hôn nhân (ví dụ con với mẹ kế), hoặc các thành viên trong thị tộc có cùng tổ tiên.

Hầu hết mọi giai đoạn xã hội đều lên án vấn đề loạn luân, vì nó không chỉ đi ngược với đạo lý mà còn gây ảnh hưởng đến gen của loài người. Tuyệt đối không để những trường hợp loạn luân người có cùng huyết thống xảy ra vì nó thật VÔ NHÂN ĐẠO – vậy những mối quan hệ loạn luân nào trái pháp luật nhưng lại không gây ảnh hưởng gen nếu có “sản phẩm” của mối tình loạn luân đó ?..
+ Loạn luân cha chồng nàng dâu
+ Loạn luân mẹ kế
+ Loạn luân con nuôi
+ Loạn luân chị nuôi / anh nuôi
+ Loạn luân chị dâu / anh rể / em dâu / em chồng
+ Loạn luân cha dượng
+ Loạn luân gia đình vợ / loạn luân gia đình chồng
+ Loạn luân mẹ vợ con rể